Η σχολή μας είναι αναγνωρισμένη από το κράτος και πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που υπαγορεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Νομαρχία Αθηνών για τη σωστή και ασφαλή διδασκαλία του χορού.

Είναι μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου (R.A.D), ενός εκπαιδευτικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού, που σκοπό έχει τη διάδοση του κλασικού μπαλέτου με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διδασκαλίας.

Η Royal Academy of Dance παρέχει ένα ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών για κάθε επίπεδο.

Απευθύνεται σε παιδία ηλικίας από 3,5 ετών και άνω.

Το πρόγρμαμμα περιλαμβάνει:
3 προπαρασκευαστικές τάξεις:

  • Pre-school
  • Pre-Primary
  • Primary

Κανονικές τάξεις (Grades)
Grade 1 – Grade 5

Ανώτερες τάξεις (Higher Grades)
Grade VI VII VIII

Ανώτατες επαγγελματικές τάξεις (Vocational grades)

  • Intermediate Foundation
  • Intermediate
  • Advanced Foundation
  • Advanced 1
  • Advanced 2
/