Είναι ένας τρόπος εκγύμνασης και τόνωσης όλου του σώματος. Μέσα από χορογραφημένες ασκήσεις στη μπάρα και στο πάτωμα, βελτιώνεται η   Read More …

Το hip-hop ξεκίνησε τη δεκαετία του ́70 από τη Νέα Υόρκη, ως μουσικό είδος αλλά και ως κουλτούρα. Γεννήθηκε στους   Read More …

Με μέθοδο διδασκαλίας προσαρμοσμένη στα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Pre- school/Pre-Primary R.A.D ), το μάθημα γίνεται παιχνίδι, μέσω του οποίου αναπτύσουν   Read More …

Το μάθημα χαρακτηρίζεται από τη φυσικότητα της ανθρώπινης κίνησης, το λύσιμο της ενέργειας και τη θεατρικότητα. Χαρακτηριστικό του, η απελευθέρωση   Read More …

Ο μοντέρνος χορός -Jazz,απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω. Όπως όλα τα είδη χορού ο μοντέρνος χρειάζεται τεχνική.   Read More …

Είναι η βάση όλων των ειδών χορού και απαραίτητο για τη σωστή τεχνική κατάρτιση. Βελτιώνει τη στάση του σώματος και   Read More …

/