Ρυθμική Αγωγή

photo: Ρυθμική Αγωγή

Με μέθοδο διδασκαλίας προσαρμοσμένη στα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Pre- school/Pre-Primary R.A.D ), το μάθημα γίνεται παιχνίδι, μέσω του οποίου αναπτύσουν τη μουσικότητα, το ρυθμό και την φαντασία τους με τη βοήθεια της κίνησης.

Categories: Μαθήματα

Comments are closed.

/