Πληροφορίες για το πρόγραμμα των μαθημάτων και τα τμήματα που λειτουργούν, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο της Σχολής 2108101021.

/